Menu

Renovera, byta ut eller tvätta fasaden

Sprucken fasad som behöver renoveras

Fasaden är väggarnas yttersida och den slits i kontakt med regn, snö, vind och av temperaturskiftningar. En byggnads bärande konstruktion kan hålla i flera hundra år, men bara om fasaden sköts på ett lämpligt sätt utifrån det material den är gjord av. Så fort fasaden släpper igenom fukt kan den bärande konstruktion ta skada. Det gäller särskilt byggnader av trä men även armeringen inne i betong kan börja rosta och försvagas eftersom betong utan ytskikt suger åt sig vatten. När man talar om att renovera fasaden handlar det ofta om att förnya eller reparera just ytskiktet. Att byta en fasad kan innebära att man tar bort allt utom den bärande konstruktioner ifall det är ett trähus eller om att putsa ett hus som är gjort av till exempel sten, tegel eller betong. I det här inlägget ska vi titta på i vilka situationer man behöver renovera, byta ut eller bara tvätta fasaden.

Nya material ger nya möjligheter

Många hustyper har stått sig i hundratalsår och byggnaderna uppförs på ungefär samma sätt idag som 17- eller 1800-talet. Forskningen och utvecklingen inom nya material har dock givit oss en hel del nya och intressanta möjligheter när det gäller husbyggen och byte av fasader. hus med ”regnkappor” är något det talas mycket om just nu. Det är en variant av materialet gore-tex som man tror ska kunna användas som ytskikt på fasader så de blir vattentäta samtidigt som skiktet släpper igenom luft. Samma princip som när det gäller kläder av gore-tex med andra ord. Helt täta hus kan annars ha det problemet att ventilationen inte är tillräcklig och då blir det för fuktigt inomhus. Annars brukar ett fasadbyte innebära att man tar bort en uttjänt fasad och ersätter med en ny i samma material. Det handlar då ofta om antingen puts eller trä. Det är ett kostsamt projekt som dock kan vara nödvändigt. Att byta fasad kan också innebära att man förbättrar den befintliga fasaden med ett extra skikt. Det är till exempel inte helt ovanligt att hus av tegel kläs i trä för att förbättra väggens värmeisolerande förmåga.

Tvätta och måla i god tid

En fasad kan behöva renoveras utan att man helt och hållet byter ut den. Ibland släpper putsen långsamt och ojämnt – då kan det vara mer ekonomiskt att påföra ny puts där det behövs istället för att riva ner den gamla och putsa om fasaden helt och hållet. Med renovering brukar man även mena reparation av till exempel sättningsskador samt ommålning. Färgen på målade fasader utgör ett viktigt skydd som hindrar fukt från att gå in i väggen. Det gäller att måla om innan det gått som långt som till att färgen börjar falla av väggen. Ibland räcker det dock med att tvätta en fasad. Det handlar inte bara om att snygga till utan det är en fasadrenovering som innebär att man löser problem innan de blivit allvarliga. Mossa och annan påväxt binder fukt som står i konstant förbindelse med fasaden, tvättar man bort den kan man komma billigt undan jämfört med om man väntar för länge och istället måste byta ut hela sin fasad.

immunity