Menu

Byggmaterial och brandsäkerhet

När man ska uppföra en byggnad så finns det flera olika byggnadsmaterial att tillgå. När man väljer material så är hållfasthet, livslängd, underhåll, miljöpåverkan och även säkerhet egenskaper man bör ta hänsyn till. Här är en kort guide till olika material och dess brandsäkerhet.

Trä – ett vanligt förekommande material för olika konstruktioner i byggnader. I en del hus är hela stommen byggt i trä, ibland finns takstolar, dörrkarmar, golv, lister och liknande gjort i trä. Stor brandrisk, men följer de brandskyddsregler och är behandlat rätt så är det ett bra material.

Stål – Ett bra material för balkar, reglar och armering. Beständigt mot brand men blir väldigt varmt.

roof trusses of new home construction with blue sky

Plast – Plast ingår i de flesta byggnaderna i form av fuktspärr, tätskikt och cellplast (även känt som frigolit). Cellplast används i byggnader som isolering. Bildas lätt farliga gifter när plast brinner.

Sten – Används ofta till ytskikt så som kakel, klinker och marmor. Det är även ett råmaterial vid tillverkning av mineralull som är ett vanligt isoleringsmaterial i byggnader. Bra material vid brand, mineralull t.ex. kan användas som brand- och värmeskydd.

Glas – Förekommer i princip alla byggnader till fönster och dörrar. Även glas är ett råmaterial som används vid tillverkning av mineralull. Kan spricka vid brand och förhindrar inte spridning av brand då.

Betong – ett material av bergmaterial som binds samman av cement och vatten. Vanligt material att bygga flerfamiljsbostadshus av. Betong är bra ur brandsynpunkt, det är inte lätt antändligt och det behåller sin bärighet vid brand.

Många villor är byggda av trä och speciellt äldre hus är i princip enbart trä. När man bygger hus av trä är det viktigt att se till så att man använder trä som är behandlat på rätt sätt för att motstå vatten, röta med mera men även för att det ska vara brandsäkert! Även andra äldre hus kan vara brandfarliga på grund av att när de byggdes så var inte brandskyddslagarna likadana som de är nu, till exempel så är inte vindarna uppdelade i brandceller. Ett annat misstag som många gör är att man gör yttre påverkan på husens material, till exempel borrar hål för kablar, och då blir husen inte längre isolerade från brandfarliga gaser och liknande som de var i sin ursprungliga konstruktion.

immunity