Menu

Brandkatastrofen i Grenfell Tower

Tidigt på morgonen den 14 juni 2017 började det brinna i ett kylskåp i en lägenhet på fjärde våningen i det 24 våningar höga huset Grenfell Tower i London. Det var början till en katastrof som skulle sluta med att 72 personer miste livet. Katastrofen leder förhoppningsvis till att byggföretag, fastighetsägare och myndigheter ser till att något sådant aldrig kan hända igen.

Den förödande branden blev en grym påminnelse om hur sköra våra liv är, hur snabbt allt kan ställas på sin spets och hur vi som medborgare inte får luta oss tillbaka och lita på att myndigheter, inspektörer och fastighetsägare fullgör sina plikter till punkt och pricka. Katastrofen ledde till att många fastighetsägare, brandförsvar och lokala administrationer började se över brandskyddet för mängder av höghus runt om i Europa. Brandkatastrofen ledde även till att försäljningen av brandsläckare ökade dramatiskt i England. Du som är orolig för att något hemskt ska hända i din närhet kan snabbt hitta hjälpmedel, såsom brandsläckare och radio hos Beredskapskungen. Sitt inte overksam och vänta på att katastrofen ska komma.

Det som gör denna brandkatastrof extra tragisk är att de boende i huset under lång tid hade påtalat brister i hur fastigheten sköttes. De boende hade i flera år innan katastrofen varnat för att något liknande kunde hända och försökt förmå myndigheter och fastighetsförvaltare att vidta åtgärder. De blev inte hörda, varken av den lokala bostadsnämnden eller fastighetsförvaltarna. De var dock inte ensamma om att påtala bristerna, även det lokala brandförsvaret hade bett om åtgärder för att komma till rätta med till exempel nödbelysning och bråte som förvarades på ett brandfarligt vis i fastigheten.

Efter branden har det kommit fram att den helt nyrenoverade fasaden var en starkt bidragande orsak till att branden kunde sprida sig så fort mellan våningarna. Bolaget som hade genomfört denna renovering hade använt ett fasadbeklädnadsmaterial som inte stod emot bränder. Detta material skulle enligt reglerna inte få användas i fastigheter som var högre än 18 meter, Grenfell Tower var 67 meter högt. De inspektörer som gjorde 16 besök under renoveringsarbetet kom dock aldrig med några synpunkter på det valda materialet. Myndigheterna i London undrar om inspektörerna inte var kompetenta att veta vad de tittade på, eller om de i själva verket inte visades vilket material som användes. Firman som sålde fasadmaterialet har även ett brandbeständigt material i sitt sortiment, men detta kostar £2 mer per kvadratmeter än det valda materialet. Hur mycket är 72 liv värda?

Brandförsvarets instruktioner för bränder i dylika fastigheter säger att de boende ska stänga in sig i sina lägenheter i händelse av brand. Det var meningen att branddörrar och övrigt brandskydd skulle hålla branden instängd i den lägenhet där branden hade startat. Det tragiska valet av fasadmaterial gjorde dessvärre att branden kunde

klättra utmed fasaden och antända fler lägenheter. Till slut brann det på alla våningar och brandförsvaret kunde bara maktlösa se på när tragedin utspelade sig.

Vi får hoppas att alla europeiska fastighetsägare, fastighetsförvaltare och myndigheter har dragit rätt lärdomar av denna fruktansvärda och totalt meningslösa katastrof.

immunity