Menu

Hur ansöker man om bygglov?

Oavsett om du ska göra en utbyggnad, bygga nytt eller göra ändringar på din fastighet behövs ofta bygglov från byggnadsnämnden. Det är även viktigt att komma ihåg att olika saker såsom husbilar och serveringsvagnar kräver bygglov om de ska stå en längre tid på samma plats. I vissa fall kan du behöva göra en anmälan trots att du faktiskt inte behöver bygglov. Med bygglov är det fritt fram för fastighetsägaren att bygga under en period av 5 år, så länge du påbörjar ditt bygge inom 2 år från att beslutet togs.

Inte bara byggnader kräver bygglov

Ofta krävs även bygglov när du ska ändra eller bygga vissa andra saker på tomten. Därför är det viktigt att vara medveten om när du behöver ansöka om bygglov. Ibland behövs även bygglov för att bygga en mur eller ett högt plank på tomten. Upplag av material eller uppställning av en container är annat som kan kräva bygglov om det är en permanent ändring på din fastighet. Andra saker såsom golfbanor, idrottsplatser eller vindkraftverk är planer som du behöver få godkända av byggnadsnämnden för att få genomföra på din tomt. Till och med för skyltar och större ljusanordningar kan bygglov behövas beroende på vilken detaljplan som redan finns för ett område.

Många olika handlingar krävs

När du behöver ansöka om bygglov krävs ett flertal olika handlingar för att byggnadsnämnden ska kunna granska och godkänna ansökan. Uppgifter såsom sökande och fastighetsägare, fastigheten som berörs av ansökan, ritningar och planer för ändringar och tillbyggnationer samt vem som är så kallad ’kontrollansvarig’ av bygget bör bifogas i ansökan. Kontrollansvarig är en certifierad person som ska hjälpa dig genom processen, bl.a. genom att komma med ett förslag till en kontrollplan. Kontrollplanen behöver vara upprättad för att få startbesked för bygget. En annan viktig handling som byggnadsnämnden behöver är en tydlig översikt av hur dragning av VA- och kraftledningar ser ut samt aktuella servitut. Slutligen måste ansökan vara underskriven för att godkännas.

immunity