Menu

Olika entreprenadformer

Ska du bygga hus men vill inte göra det helt själv? Då får du göra en beställning hos en entreprenad. Entreprenad är ett löfte om en leverans eller utförande av arbete till en viss tid och till ett förbestämt pris. Men det finns olika entreprenadformer och det kan vara bra att ha koll på vad de olika formerna innebär så du vet vilken som är rätt för dig och så att det inte blir några missförstånd.

Utförande entreprenad – beställaren har själv utfört/tagit hand om projekterandet, det vill säga ritningarna och andra bygghandlingar och anlitar sedan någon som utför själva byggandet. Ersättningen kan vara förbestämd eller löpande. Entreprenören kan anlita under entreprenörer.

Worker shows house design plans to a young couple at construction site

Totalentreprenad – Beställaren har förberett ett enklare underlag för idén med bygget men entreprenören sköter i princip allt, från projekterande till färdigställt bygge.

Underentreprenad/Generalentreprenör – även kallas delad entreprenad. Utförs på beställning från huvudentreprenaden. Underentreprenörerna anlitas av huvudentreprenörerna och påverkar inte avtalet mellan beställaren och huvudentreprenören. Ofta måste dock beställaren godkänna vilka underentreprenörer som anlitas.

Den som är beställaren kallas för byggherre, det är alltså någon som för sin egen räkning låter utföra ett bygge. Ska du bygga ett hus till dig själv kan du själv alltså vara byggherre för ditt nya hus. Du som byggherre är ansvarig för att se till att alla arbeten utförs i enlighet med Plan- och bygglagen och du är den som har kontakt med entreprenören. Du har också ansvar över att se till så att kontrollen sker i tillräckligt stor utsträckning. Det är dock vanligt att de anlitade entreprenörerna har egna kontroller och att man avtalar att entreprenörerna har ansvar över detta. Byggherren är arbetsgivare till en byggmästare, den person som är ansvarig för företaget som byggherren har anlitat som entreprenad. Det är byggmästare en leder byggande och ser till så att utförandet löper på så att entreprenören kan hålla sitt löfte till beställaren. Om ett byggföretag bygger ett hus utan att ha fått en extern beställning så kan man vara både byggherre och byggmästare.

immunity