Menu

Radon

Radon är ett grundämne och är en radioaktiv ädelgas. Radon finns i all jord under marken och därför är det vanligt förekommande i till exempel äldre källare. Det kan också komma upp ur marken och om det är väldigt vindstilla vid marken så blir radonhalterna höga, men vanligtvis så rör luften på sig och då blandas radonet snabbt ut i atmosfären. Olika slags berggrunden har olika höga halter av radon och därför skiljer sig radonhalterna runt om i landet. Din kommun kan svara på hur radonhalterna där du bor är.

Radon uppstår i byggnader genom att golvet mot marken inte är helt tätt och radonpartiklar från jorden tar sig igenom dessa otätheter och in i byggnaden. Byggmaterial av sten ger ifrån sig radon eftersom de kommer från marken så hus som är byggda av stenmaterial kan ha högre halter av radon än vad marken där huset står har.

Container for radon testing sampling.

Radon är ett mycket hälsofarligt ämne! Det är inte radonet i sig som är det farliga utan det är sönderfallsprodukterna, som kallas för radondöttrar som utgör en hälsorisk. Cirka 500 människor per år i Sverige insjuknar i lungcancer på grund av att de har levt i inomhusluft som innehåller höga halter av radon. Forskning visar också att personer som röker har 25 gånger högre risk att drabbas av lungcancer om de befinner sig i miljöer med hög radonhalt.

Radonhalten i bostäder mäts i Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter) och strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det är cirka 400 000 bostäder i Sverige där nivåerna är högre än de 200 Bq/m3 som är riktmärket för högsta nivåerna. Det kan vara bra att göra en mätning av radonhalterna i ditt hem om du misstänker att de är för höga eftersom det finns stora hälsorisker med för höga halter. Radonmätning kan ske på tre olika sätt, snabbt, långsamt eller via ett hembesök. Det är bra att vända sig till ett företag som är specialister på radonmätning, de kan guida dig genom lika mätmetoder och hur du ska gå till väga när du får resultatet av mätningen.

immunity